1. معصومه سادات ذاکر , حجت امامی , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , تأثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی های ساختمانی خاک , تحقیقات کاربردی خاک , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۲۰۱۷-۵
 2. الهام امیری خبوشان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , محمدرضا مصدقی , تغییرات ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید , مدیریت خاک و تولید پایدار , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۲۰۱۷-۹
 3. زهرا شریفی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مجتبی بارانی مطلق , حجت امامی , توزیع شکلهای شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاکهای آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۰۱۷-۶
 4. تیمور رضوی پورکومله , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , حجت امامی , مسعود کاووسی , بررسی مدیریت تلفیقی کودهای شیمیایی، کمپوست و رژیم آبیاری بر ویژگی های زراعی و عملکردی برنج رقم هاشمی , تحقیقات غلات , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۰۱۶-۸
 5. مهرنوش اسکندری تربقان , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حسین بشارتی , مقایسه کمی تولید آمونیاک و تری‌ایندول استیک اسید در جدایه‌های باکتریایی شور، قلیا و شور و قلیاپسند خاک , زیست شناسی جانوری تجربی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۰۱۷-۸
 6. احسان کهنه , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , کاظم خاوازی , اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیه معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی , جنگل و فرآورده های چوب , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۲۰۱۵-۱۲
 7. نوازاله مرادی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان آب و هدر رفت خاک , مدیریت خاک و تولید پایدار , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۲۰۱۶-۱۲
 8. سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , دکتر حمیدرضا ذبیحی , تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی‌اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.)) , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۰۱۷-۸
 9. محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , بررسی عوامل مؤثر بر انتقال نانوذره آهن صفر ظرفیتی با پوشش کربوکسی متیل سلولز در خاک , پژوهش های حفاظت آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۰۱۶-۹
 10. سمیرا تندیسه بناء , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.) , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۰۱۵-۱۲
 11. تیمور رضوی پورکومله , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , حجت امامی , مسعود کاووسی , تاثیر مدیریت تلفیقی رژیمهای آبیاری، کودهای شیمیایی و کمپوست بر برخی ویژگیهای عصاره خاک شالیزار , تحقیقات غلات , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۰۱۶-۵
 12. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , میر احمد موسوی شلمانی , علی خراسانی , واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۰۱۶-۷
 13. ستاره شریفی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , نسرین قربان زاده , تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۰۱۶-۵
 14. نوازاله مرادی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , بیژن قهرمان , بررسی تأثیرنانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک , پژوهش های حفاظت آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۰۱۶-۶
 15. سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , حمید رضا ذبیحی , تاثیر منابع کودی مختلف و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۰۱۷-۸
 16. الهام امیری خبوشان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , محمدرضا مصدقی , مقایسه اثر وتیور و پلی اکریل آمید بر شاخصهای پایداری ساختمان و فرسایش خاک , پژوهش های فرسایش محیطی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۰۱۷-۲
 17. فاطمه شهرکی , حجت امامی , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , بررسی تأثیر مواد اصلاح کننده بر میزان تبخیر و رطوبت خاک در شرایط گلخانه , آبیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۰۱۶-۵
 18. محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیطهای آبی , تحقیقات آب و خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۰۱۵-۹
 19. احسان کهنه , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , کاظم خاوازی , تأثیرسطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک , تحقیقات جنگل و صنوبر , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۰۱۵-۲
 20. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , مقایسه مدل های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , پژوهش های حفاظت آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۰۱۴-۶
 21. زهره سیدجمالی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تأثیر اسید هومیک، کمپوست و کود فسفر بر خصوصیات رویشی گیاه ریحان و غلظت عناصر کم مصرف در گیاه و خاک , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۰۱۴-۳
 22. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور سدیمی , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲
 23. فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , پژوهش های حفاظت آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۰۱۳-۷
 24. پریسا میرحسینی موسوی , علیرضا آستارائی , علیرضا کریمی , غلامرضا کریمی , شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰
 25. فاطمه صبوری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی , پژوهش های حفاظت آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷
 26. حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶
 27. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مدیریت های کوتاه مدت بر توابع پایداری در یک خاک شور سدیمی , مدیریت خاک و تولید پایدار , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵
 28. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , سیدحسین ثنائی نژاد , حجت امامی , ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴
 29. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی‌های ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم , زراعت دیم ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴
 30. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , سید بهمن موسوی , اثر مصرف بهینه نیتروژن در کاهش اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه برخی ژنوتیپ‌های گندم نان دیم , به زراعی نهال و بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴
 31. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو اکسیدآهن و کمپوست بر خصوصیات فیزیکی خاک تحت آبیاری با آب شور- سدیمی , پژوهش آب در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲
 32. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی نصیری محلاتی , حجت امامی , ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد , پژوهش های خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱
 33. فهیمه نیک بین , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , اثر جنیستئین بر همزیستی باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی با گیاه لوبیا در تنش شوری , مدیریت خاک و تولید پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰
 34. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات خاک و رشد نهال تاغ , مدیریت خاک و تولید پایدار , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵
 35. علیرضا آستارائی , تأثیر شیرابه زباله شهری تیمار شده با نمک‌های مختلف بر خصوصیات رویشی، ترکیب شیمیایی گیاه جو و خصوصیات خاک , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳
 36. نسرین چاجی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران , پژوهش های زعفران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۲۰۱۳-۵
 37. محمود فاضلی سنگانی , امیر لکزیان , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱
 38. فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی , اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲
 39. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , احمد منشی , امیر فتوت , مقایسه اثر اکسیدهای آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست زباله شهری بر تغذیه گیاه گندم , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹
 40. علیرضا فریدحسینی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , پریسا میرحسینی موسوی , تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابور , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸
 41. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , تأثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص های رشدی گیاه آتریپلکس , پژوهش آب در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶
 42. حجت امامی , علیرضا آستارائی , مهدی مهاجرپور , عّمار فرح بخش , تاثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور – سدیمی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵
 43. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , محمد هادی میرزاپور , تاثیر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی , علوم محیطی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳
 44. سیده افسانه حسینی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , علیرضا آستارائی , سعید هاتفی , مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم , دانش گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹
 45. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی - منطقه نیشابور) , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹
 46. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , احمد منشی , امیر فتوت , مقایسه مقدار جذب و تجمع آهن در گندم (Triticum aestivum L.) با کاربرد اکسید آهن معمولی و نانو همراه با کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹
 47. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , پریسا میرحسینی موسوی , بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست +ETM در مطالعات شوری خاک (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹
 48. مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , مهدی طاهری , بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن , آب و خاک , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲
 49. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , مقایسه کود های آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی گیاه ارزن (Panicum miliaceum) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱
 50. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱
 51. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , احمد منشی , بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظت آهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲
 52. مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲
 53. فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی , اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa) , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲
 54. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , علیرضا آستارائی , بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲
 55. فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰
 56. رستم یزدانی بیوکی , حمیدرضا خزاعی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا آستارائی , بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال( Silybum marianum) , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹
 57. علیرضا آستارائی , فرشته الماسیان , تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم , علوم محیطی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶
 58. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ویژگی های خاک،وزن خشک و ترکیب شیمیایی گندم , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶
 59. علیرضا آستارائی , محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , مرجان قائمی , فرنوش فلاح پور , بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳
 60. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر ETM+ برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابور , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳
 61. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , رضا قربانی , علیرضا آستارائی , اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum) , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲
 62. مرجان قائمی , سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میرحسینی موسوی , بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲
 63. ابراهیم فتاحی کیاسری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , غلامحسین حق نیا , اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱
 64. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی , ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (Hordeum vulgare L.)در رابطه با تنش نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲
 65. گلنار قیامتی , علیرضا آستارائی , غلام رضا زمانی , تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند و خصوصیات شیمیایی خاک , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸
 66. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی , ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت , تنش های محیطی در علوم زراعی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶
 67. بیژن قهرمان , کامران داوری , علیرضا آستارائی , میثم مجیدی خلیل ا باد , سکینه تمسکی , تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱
 68. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , علطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , بررسی سامانه های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایران , فضا , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴
 69. علیرضا آستارائی , ثمانه آریابد , اثر شیرابه زباله شهری بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر مغذی کم مقدار گیاه فلفل , علوم محیطی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳
 70. محبوبه ابوالحسنی زراعتکار , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا آستارائی , سرچشمه پور , ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱
 71. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , تأثیر مواد آلی مختلف بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه نخود , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲
 72. علیرضا آستارائی , تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹
 73. علیرضا آستارائی , تأثیر نمک های مختلف بر گندزدایی و برخی خصوصیات شیمیایی شیرا به حاصل از تولید کمپوست , علوم محیطی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 74. محمد احمدی , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , پیمان کشاورز , تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجرا عملکرد و تجمع روی در گندم , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 75. علیرضا آستارائی , مهرنوش اسکندری تربقان , تأثیر نمکهای مختلف بر گندزدایی میکروبی شیرابه زباله های شهری , علوم محیطی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 76. علیرضا آستارائی , تأثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه اسفرزه , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹
 77. علیرضا آستارائی , تاثیر کمپوست زباله های شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد اسفرزه , تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳
 78. علیرضا آستارائی , اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفل , کشاورزی-پردیس ابوریحان , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳
 79. فرشته الماسیان , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندم , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳
 80. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا آستارائی , تأثیر شوری آب آبیاری و کود روی بر عملکرد و ترکیب شیمیای گندم , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱
 81. اعظم خندان کاریزبالائی , علیرضا آستارائی , تأثیر کودهای آلی (کمپوست زباله شهری، کود گاوی) و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 82. اعظم خندان , عليرضا آستارايي , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , امیر فتوت , تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) , پژوهشهای زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲
 83. حجت امامی , علیرضا آستارائی , زهرا نقی زاده اصل , تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲
 84. محمد حسین نجفی‌ مود , امین علیزاده , علیرضا آستارائی , عبدالرضا باقری , تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۱
 85. علیرضا آستارائی , محسن فروزان گهر , تاثير يون كلسيم بر جوانه زني و رشد گياهچه عدس در شرايط مختلف شوري , بیابان- Desert , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲